TREKKING VE HIKING

Trekking ve Hiking Nedir?

HIKING : Dağ veya doğa yürüyüşüdür. Günü birlik olarak yapılır ve kamplı konaklama içermez. 

TREKKING : Kamplı yapılan uzun soluklu dağ ve doğa yürüyüşüdür.

Her ikisi de doğada, bir noktadan diğer bir noktaya varmak amaçlı yapılan, genelde hafif tempolu sportif yürüyüşlerdir. Bu yürüyüşler birkaç saat veya tüm gün boyunca sürecek şekilde katılımcıların performansına göre her mevsim yapılabilir. Ancak mevsim şartlarına göre parkur, arazi yapısı, iklim şartları iyi değerlendirilmeli, kullanılacak malzeme özenle seçilmelidir. Doğada etkin bir yürüyüş için, sağlıklı bir beden yapısı, fiziki kondisyon durumu, arazi ve iklim şartları, psikolojik durum ve beslenme gibi daha bir çok etkenin değerlendirmesi önceden yapılmalıdır. 

Doğa yürüyüşlerinin insanın vücut ve ruh sağlığı üzerinde çok olumlu etkileri olduğu uzmanlarca kabul edilmektedir. Katılımcılarının yaş aralığının çok geniş oluşu, yüksek kondisyon veya teknik istemiyor oluşu, sakatlanma gibi risklerinin çok düşük seviyelerde seyretmesi, maliyetinin az olması gibi nedenlerle kitlelerin en yoğun ilgi gösterdiği doğa sporudur.